Nokia 2310 - Slå på og av

background image

Slå på og av

Trykk på avslutningstasten og hold den nede.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Enheten har en innebygd antenne.

background image

12

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt
med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er
nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og
levetiden til batteriet.

Merk: Du må ikke berøre denne kontakten, da den er tenkt bare for bruk av
autorisert servicepersonell.