Nokia 2310 - Snarveier i standby-modus

background image

Snarveier i standby-modus

Bla oppover for å få tilgang til

Anropslogg

.

Bla nedover for å få tilgang til navnene og numrene i

Kontakter

.

Bla til venstre for å skrive en melding.

Bla til høyre for å få tilgang til kalenderen.

Trykk og hold

for å aktivere radioen.

Trykk på den høyre valgtasten (

Gå til

) for å vise funksjonene i snarveilisten.

Trykk anropstasten én gang for å få tilgang til listen over oppringte numre. Bla til ønsket navn eller nummer,
og trykk anropstasten for å ringe nummeret.