Nokia 2310 - Taster og deler

background image

Taster og deler

Når telefonen er klar til bruk, er den i standby-modus før du kan skrive inn noen tegn.

Nettverksnavn eller operatørlogo (1)

Signalstyrke for nettverket (2)

Ladenivå for batteriet (3)

Ørestykke (4)

Høyttaler (5)

Valgtastfunksjoner (6)

Valgtaster (7)

Blatast (8)

Anropstast (9)

Avslutningstast og på/av-tast (10)

Tastatur (11)

Laderkontakt (12)

Headsettkontakt (13)

background image

13

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Advarsel: Blatasten i denne enheten kan inneholde nikkel. Den må ikke være i kontakt med huden over
lengre tid. Langvarig hudkontakt med nikkel kan føre til nikkelallergi.