Nokia 2310 - Foreta og svare på et anrop

background image

Foreta og svare på et anrop

Når du vil ringe til noen, skriver du inn teleefonnummeret, inkludert landskode og retningsnummer om
nødvendig. Trykk på anropstasten for å ringe nummeret. Bla til høyre for å øke eller til venstre for å senke
volumet i ørestykket eller hodetelefonene under telefonsamtalen.

I konferansesamtaler (nettverkstjeneste) kan opptil fem personer delta i samme samtale. Hvis du vil ringe
til en ny deltaker, velger du

Valg

>

Nytt anrop

. Velg

Bakov.

for å tømme skjermen om nødvendig. Velg

tjenestenummeret du vil ringe, og trykk anropstasten. Når det nye anropet er besvart, legger du det til i
konferansesamtalen ved å velge

Valg

>

Konferanse

.

Trykk på anropstasten for å svare på et innkommende anrop. Hvis du vil avvise anropet uten å svare,
trykker du avslutningstasten.