Nokia 2310 - Høyttaler

background image

Høyttaler

Hvis tilgjengelig, kan du velge

Høyttal.

eller

Hånds.

for å bruke høyttaleren eller ørestykket på telefonen

under en samtale.

Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.