Nokia 2310 - Talemeldinger

background image

Talemeldinger

Hvis du vil ringe til talepostkassen, trykker og holder du 1 i standby-modus (nettverkstjeneste). Det kan
være du må taste inn nummeret første gang du ringer. Kontakt tjenesteleverandøren for å få nummeret
til talepostkassen.

background image

15

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.