Nokia 2310 - 3. Skrive inn tekst

background image

3. Skrive inn tekst

Du kan skrive inn tekst ved hjelp av tradisjonell skriving

eller intellingent ordbok

. Hvis du vil bruke

tradisjonell skriving, trykker du gjentatte ganger på tasten til bokstaven vises. Hvis du vil aktivere intelligent
ordbok når du skriver, velger du

Valg

>

Ordliste

og ønsket språk. Velg

Valg

>

Ordliste av

for å slå den av.

Når du bruker den intelligente ordboken, trykker du hver tast én gang for å få én enkelt bokstav. Hvis ordet som
vises, er det du vil ha, trykker du 0 og begynner å skrive neste ord. Hvis du vil endre ordet, trykker du * helt til
det ønskede ordet vises. Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis
du vil legge til ordet i ordlisten, velger du

Stave

, taster inn ordet (med tradisjonell skriving) og velger

OK

.

Tips når du skriver inn tekst: Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du 0. Hvis du vil endre
innskrivingsmetoden raskt, trykker du # gjentatte ganger og kontrollerer indikatoren øverst på displayet.
Hvis du vil legge til et tall, trykker du og holder inne ønsket nummertast. Hvis du vil ha en liste over spesialtegn
når du bruker tradisjonell skriving, trykker du *. Når du bruker intelligent ordbok, trykker du og holder nede *.
Hvis du vil tilbakestille teksten i redigeringsvinduet, velger du

Valg

>

Angre Fjern

.

background image

16

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.