Nokia 2310 - 4. Menyfunksjoner

background image

4. Menyfunksjoner

Telefonfunksjonene er gruppert i menyer. Noen av menyfunksjonene og alternativene beskrives ikke her.

I standby-modus velger du

Meny

og ønsket meny og undermeny. Velg

Avslutt

eller

Tilbake

for å gå ut av

gjeldende meny. Trykk avslutningstasten for å gå direkte tilbake til standby-modus.