Nokia 2310 - Anropslogg

background image

Anropslogg

Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, omtrentlig lengde på
samtalene og antallet sendte og mottatte meldinger. Nettverket må støtte disse funksjonene, og
telefonen må være slått på og innen serviceområdet til nettverket.

Velg

Meny

>

Anropslogg

>

Ubesvarte anrop

,

Mottatte anrop

eller

Oppringte numre

>

Valg

for å vise tidspunkt

for anropet, redigere, vise eller ringe til det registrerte telefonnummeret, legge det til i telefonboken eller listen
over filtrerte numre, eller slette det fra anropsloggen. Du kan også sende en tekstmelding. Hvis du vil
tilbakestille anropsloggene, velger du

Meny

>

Anropslogg

>

Slett anropslogg

og de ønskede listene.

Velg

Meny

>

Anropslogg

>

Samtalevarighet

for å vise den omtrentlige varigheten av siste samtale, alle

mottatte anrop, alle utgående anrop eller alle samtaler.

Hvis du vil tilbakestille tidtakerne, velger du

Nullstill tidtakere

, angir sikkerhetskoden og velger

OK

.

Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig
av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

background image

20

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.