Nokia 2310 - Huskelapper

background image

Huskelapper

Hvis du vil lagre et kort tekstnotat med en alarm, velger du

Meny

>

Huskelapper

>

Legg til ny

.

Når tiden for huskelappen er kommet, velger du

Avbryt

for å stoppe alarmen, eller

Utsett

for å

la telefonalarmen ringe igjen etter 10 minutter.

background image

25

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.