Nokia 2310 - Meldinger

background image

Meldinger

Meldingstjenestene kan bare brukes hvis de støttes av nettverket eller tjenesteleverandøren.

Meldingsinnstillinger

Hvis du vil redigere meldingsinnstillingene, velger du

Meny

>

Meldinger

>

Meldingsinnstillinger

og blant

følgende:

Sendingsprofil

– velg

Nummer til meldingssentral

for å lagre telefonnummeret som er nødvendig for å kunne

sende tekst- og bildemeldinger. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren. Velg

Meldinger sendes som

(nettverkstjeneste) for å velge meldingstypen (

Tekst

,

Faks

,

Personsøker

eller

E-post

). Velg

Meldingsgyldighet

(nettverkstjeneste) for å angi hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.

Tegnstøtte

(nettverkstjeneste) – for å angi om kodingen

Fullstendig

eller

Redusert

skal brukes når du sender en

tekstmelding.

Nummerfiltrering

– for å vise eller redigere listen over filtrerte numre. Meldinger fra de filtrerte numrene lagres

direkte i mappen

Filtrerte meldinger

.

Skriv melding

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger
sendes som en serie med to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn som

background image

17

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, for eksempel kinesisk, bruker mer plass og begrenser antallet
tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Antall tilgjengelige tegn og gjeldende delnummer i en flerdelt melding vises øverst til høyre på displayet
(for eksempel 918/1).

1. Velg

Meny

>

Meldinger

>

Skriv melding

.

2. Skriv meldingen.

3. Når du skal sende meldingen, velger du

Valg

>

Send

, taster inn mottakerens telefonnummer og velger

OK

.

Merk: Når du sender meldinger, kan det hende at enheten viser teksten

Melding sendt

. Dette er en indikasjon på at

meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at
meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med
tjenesteleverandøren.

Innboks, Sendte elementer og Kladd

Når du mottar tekstmeldinger, vises antallet nye meldinger og

i standby-modus. Velg

Vis

for å vise

meldingene umiddelbart, eller velg

Avslutt

for å vise dem senere i

Meny

>

Meldinger

>

Innboks

.

I

Kladd

kan du vise meldingen du lagret med

Lagre melding

. I

Sendte elementer

kan du vise kopier av

meldingene du har sendt.

Chat

Du kan føre en samtale med andre mennesker ved hjelp av

Chat

(nettverkstjeneste). Hver chat-melding

sendes som en separat tekstmelding. Meldinger som mottas og sendes under chatting, lagres ikke.

Hvis du vil starte en chat, velger du

Meny

>

Meldinger

>

Chat

. Alternativt kan du, når du har mottatt en

tekstmelding, velge

Valg

>

Chat

.

background image

18

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Grafikkmeldinger

Du kan sende og motta meldinger som inneholder bilder (nettverkstjeneste). Bildemeldinger blir lagret i

Innboks

. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det koste mer å sende én bildemelding

enn én tekstmelding.

Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller
tjenesteleverandøren. Bare kompatible enheter som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.
Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Slett meldinger

Hvis du vil slette alle leste meldinger eller alle meldingene i en mappe, velger du

Meny

>

Meldinger

>

Slett

meldinger

>

Alle leste

eller ønsket mappe.