Nokia 2310 - SIM-tjenester

background image

SIM-tjenester

SIM-kortet kan tilby flere tjenester du kan få tilgang til. Denne menyen vises bare hvis den støttes
av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen avhenger av SIM-kortet.

Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

background image

27

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.