Nokia 2310 - Tilbehør

background image

Tilbehør

Kalkulator

Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Velg

Meny

>

Tilbehør

>

Kalkulator

.

1. Trykk tastene 0 til 9 for å sette inn sifre og # for å sette inn et desimaltegn. Hvis du vil endre fortegnet for

nummeret du har skrevet inn, trykker du *.

2. Bla opp eller ned for å velge +, -, x eller / på høyre side av displayet.

3. Gjenta trinn 1 og 2 hvis det er nødvendig.

4. Du får resultatet ved å velge

Er lik

.

Omregning

Hvis du vil konvertere ulike måleenheter, velger du

Meny

>

Tilbehør

>

Omregning

. Hvis du vil vise de fem siste

omregningene, velger du

Siste 5 omregn.

. Du kan også velge å bruke seks forhåndsdefinerte enhetskategorier:

Temperatur

,

Vekt

,

Lengde

,

Areal

,

Volum

og

Valuta

.

Hvis du vil legge til dine egne omregninger, velger du

Mine omregn.

.

Når du utfører en omregning, kan du bla opp eller ned for å bytte plassering for enhetene i omregningen.

background image

26

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Kalender

Velg

Meny

>

Tilbehør

>

Kalender

for å åpne kalenderen i en 2-ukersvisning.

Toneredigering

Velg

Meny

>

Tilbehør

>

Komponist

og en tone. Skriv inn noter hvis du vil lagre dine egne

ringetoner. Trykk for eksempel 4 for noten f. Trykk 8 for å forkorte (-) og 9 for å forlenge (+)
varigheten på noten eller pausen. Trykk 0 for å sette inn en pause, * for å angi oktav og # for å
heve noten et halvt trinn (ikke tilgjengelig for notene e og h).

Når tonen er fullført, velger du

Valg

>

Spill av

,

Lagre

,

Tempo

,

Send

,

Tøm skjerm

eller

Avslutt

.

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.