Nokia 2310 - Lading og utlading

background image

Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår
optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og
standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er
godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være
nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan
forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke
telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til
direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan
skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller
gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere
kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° C og 25° C (59° F og
77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om
batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i
henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

background image

28

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.