Nokia 2310 - Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

background image

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du
kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler. Se etter Nokia Original Enhancements-logoen på emballasjen og kontroller
hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å
mistenke at batteriet ikke er et ekte Nokia-batteri, bør du unngå å bruke det og ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-
servicebutikk eller -forhandler for å få hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis
det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet

Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én

vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.

2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se

henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

background image

29

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Skrap på siden av etiketten for å få fram en 20-sifret kode, for eksempel

12345678919876543210. Snu batteriet slik at tallene vender oppover. Den 20-sifrede
koden starter fra tallet i den øverste raden og fortsetter med den nederste raden.

4. Du kan bekrefte at den 20-sifrede koden er gyldig ved å følge instruksjonene på

www.nokia.com/batterycheck.

Skriv en tekstmelding med den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210,
og send den til +44 7786 200276.

Nasjonale og internasjonale operatøravgifter kommer i tillegg.

Du skal motta en tekstmelding som angir om koden er godkjent.

Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet.
Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det
være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle
godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

background image

30

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.