Nokia 2310 - 6. Ekstrautstyr

background image

6. Ekstrautstyr

Praktiske regler for tilbehør og ekstrautstyr:

Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten,
og ikke dra i ledningen.

Kontroller jevnlig at ekstrautstyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.

Installering av sammensatt ekstrautstyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

background image

31

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.