Nokia 2310 - Delt minne

background image

Delt minne

Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne:

Meldinger

og

Komponist

. Bruk av én eller flere av disse

funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler minne. Hvis du for eksempel
lagrer mange tekstmeldinger, kan hele det tilgjengelige minnet brukes. Det kan være at enheten viser en
melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. Hvis dette skjer, sletter du
noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter. Enkelte
funksjoner, for eksempel

Kontakter

, kan være tildelt en bestemt andel av minnet, i tillegg til minnet som deles

med andre funksjoner.