Nokia 2310 - Nokia-støtte på Internett

background image

Nokia-støtte på Internett

Se www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-webstedet hvis du vil se siste versjon av denne håndboken,
mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.

background image

10

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.