Nokia 2310 - Tilgangskoder

background image

Tilgangskoder

Sikkerhetskoden som leveres med telefonen, beskytter telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte
koden er 12345.

PIN-koden som leveres med SIM-kortet, bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. PIN2-koden som
leveres med enkelte SIM-kort, kreves for å få tilgang til enkelte tjenester. Hvis du skriver inn PIN- eller PIN2-
koden feil tre ganger på rad, blir du bedt om å oppgi PUK- eller PUK2-koden. Hvis du ikke har disse kodene,
må du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Velg

Meny

>

Innstillinger

>

Sikkerhetsinnstillinger

for å angi hvordan telefonen bruker tilgangskodene og

sikkerhetsinnstillingene.