Nokia 2310 - Innhold

background image

Innhold

For din sikkerhet................................................................................................................................... 6

Generell informasjon ............................................................................................................................ 9

Tilgangskoder........................................................................................................................................................................................... 9
Delt minne................................................................................................................................................................................................ 9
Nokia-støtte på Internett..................................................................................................................................................................... 9

1. Komme i gang................................................................................................................................. 10

Sette inn SIM-kortet og batteriet .................................................................................................................................................. 10
Lade batteriet ....................................................................................................................................................................................... 11
Slå på og av........................................................................................................................................................................................... 11
Taster og deler...................................................................................................................................................................................... 12
Snarveier i standby-modus............................................................................................................................................................... 13
Låse tastaturet ..................................................................................................................................................................................... 13

2. Samtalefunksjoner .......................................................................................................................... 14

Foreta og svare på et anrop ............................................................................................................................................................. 14
Høyttaler ................................................................................................................................................................................................ 14
Talemeldinger ....................................................................................................................................................................................... 14

3. Skrive inn tekst ............................................................................................................................... 15

4. Menyfunksjoner .............................................................................................................................. 16

Meldinger............................................................................................................................................................................................... 16
Kontakter ............................................................................................................................................................................................... 18
Anropslogg ............................................................................................................................................................................................ 19
Innstillinger ........................................................................................................................................................................................... 20
Klokkealarm........................................................................................................................................................................................... 23
Radio ....................................................................................................................................................................................................... 23
Huskelapper .......................................................................................................................................................................................... 24

background image

5

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Spill.......................................................................................................................................................................................................... 25
Tilbehør................................................................................................................................................................................................... 25
SIM-tjenester........................................................................................................................................................................................ 26

5. Batteriinformasjon.......................................................................................................................... 27

Lading og utlading .............................................................................................................................................................................. 27
Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier...................................................................................................................... 28

6. Ekstrautstyr ..................................................................................................................................... 30

Stell og vedlikehold............................................................................................................................ 31

Ytterligere sikkerhetsinformasjon ..................................................................................................... 32

background image

6

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.