Nokia 2310 - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg
å overholde garantibestemmelsene.

Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på
elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.

Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene
kan bli ødelagt.

Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge
batterier, og deformere eller smelte plastdeler.

Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet
inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.

Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.

Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.

Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller
annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.

Bruk ladere innendørs.

Du bør alltid sikkerhetskopiere data du vil beholde (for eksempel kontakter og kalendernotater) før du leverer enheten
til service.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene
ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

background image

32

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.