Nokia 2310 - Genvägar i vänteläge

background image

Genvägar i vänteläge

Bläddra uppåt för att öppna

Samtalsreg.

.

Bläddra nedåt för att visa namn och nummer som är sparade i

Kontakter

.

Bläddra vänster för att skriva ett meddelande.

Bläddra höger för att visa kalendern.

Tryck på och håll ner

för att aktivera radion.

Tryck på höger väljarknapp (

Gå till

) för att visa funktionerna i din lista med egna genvägar.

Tryck en gång på Ring för att visa listan över uppringda nummer. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck
på Ring för att ringa upp.