Nokia 2310 - Knappar och delar

background image

Knappar och delar

När telefonen är klar för användning och inga tecken har knappats in är telefonen
i vänteläge.

Nätets namn eller operatörslogotyp (1)

Nätets signalstyrka (2)

Batteriets laddningsnivå (3)

Hörsnäcka (4)

Högtalare (5)

Funktioner för väljarknappar (6)

Väljarknappar (7)

Bläddringsknapp (8)

Ring (9)

Avsluta och strömbrytare (10)

Knappsats (11)

Kontakt för laddare (12)

Kontakt för headset (13)

background image

12

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Varning! Bläddringsknappen på denna enhet kan innehålla nickel. Den är inte avsedd att
vara i kontakt med huden någon längre tid. Kontinuerlig kontakt med nickel på huden kan leda till
nickelallergi.