Nokia 2310 - Låsa knapparna

background image

Låsa knapparna

Om du vill låsa knapparna för att hindra att de trycks ned av misstag i passningsläge trycker du på

Meny

och

trycker snabbt på *. När du vill låsa upp väljer du

Lås upp

och trycker snabbt på *.

För att ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt efter en viss tidsfördröjning när telefonen är
i passningsläge och ingen funktion har använts väljer du

Meny

>

Inställningar

>

Telefoninställningar

>

Knapplåsinställningar

>

Automatiskt knapplås

>

. För att ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden

när du låser upp knapparna väljer du

Kod för knapplås

.

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.
Slå nödnumret och tryck på Ring. Nödnumret kanske inte visas på skärmen.

background image

13

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.