Nokia 2310 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med
just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli
ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att
användas med ström från en AC-2-laddare.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.

2. Anslut laddaren till telefonen. Batteriindikatorn börjar rulla. När batteriet är fulladdat

slutar stapeln att rulla.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på
displayen eller innan det går att ringa.