Nokia 2310 - Sätta i SIM-kortet och batteriet

background image

Sätta i SIM-kortet och batteriet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara
tjänsteleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Denna enhet är avsedd att användas med ett BL-5C-batteri.

1. Tryck på låsspärren och dra av bakstycket (1). Lyft upp batteriet och ta bort det (2).

2. Lyft SIM-korthållaren försiktigt från telefonens fingergrepp (3). Sätt i SIM-kortet i hållaren och se till att

det avfasade hörnet är på den övre högra sidan och att de guldfärgade kontakterna är riktade nedåt (4).
Stäng SIM-korthållaren och tryck på den för att låsa den på plats (5).

3. Sätt tillbaka batteriet och bakstycket (6, 7).

background image

10

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Obs! Stäng alltid av telefonen och ta bort laddaren eller andra enheter innan du avlägsnar skalen.
Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvara och använd alltid enheten med
skalen på.