Nokia 2310 - Slå på och stänga av

background image

Slå på och stänga av

Håll knappen Avsluta intryckt.

Använd bara enheten i dess normala användarpositioner.

Enheten har en inbyggd antenn.

background image

11

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är
påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än
annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens
prestanda och batteriets livslängd.

Obs! Rör inte vid denna anslutning, eftersom den endast är avsedd att användas av
kvalificerad servicepersonal.