Nokia 2310 - Röstmeddelanden

background image

Röstmeddelanden

Du ringer upp röstbrevlådan genom att trycka på och hålla ner 1 i vänteläget (nättjänst). Du kanske behöver
knappa in numret när du ringer för första gången. Du får ditt röstbrevlådenummer från tjänstleverantören.

background image

14

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.