Nokia 2310 - Ringa och besvara samtal

background image

Ringa och besvara samtal

Ring ett samtal genom att ange telefonnumret med landskod och riktnummer om så erfordras. Tryck på Ring
för att ringa numret. Bläddra åt höger för att höja eller åt vänster för att sänka volymen i hörsnäckan eller
headsetet under ett telefonsamtal.

Konferenssamtal är en nättjänst som gör att upp till fem personer kan delta i samma samtal. När du vill ringa
upp en ny deltagare trycker du på

Alt.

>

Nytt samtal

. Välj

Radera

om du behöver rensa skärmen. Slå det

nummer du vill ha och tryck på Ring. När det nya samtalet har besvarats lägger du till det i konferenssamtalet
genom att välja

Alt.

>

Konferens

.

När du vill svara på ett inkommande samtal trycker du på knappen Ring. Om du vill avvisa samtalet utan att
svara trycker du på Avsluta.