Nokia 2310 - 3. Skriva text

background image

3. Skriva text

Du kan skriva text med normal textinmatning

eller automatisk textigenkänning

. För att använda

normal textinmatning trycker du flera gånger på sifferknappen tills bokstaven visas. Om du vill aktivera
automatisk textigenkänning när du skriver text väljer du

Alt.

>

Ordbok

och ett språk. När du vill inaktivera

funktionen väljer du

Alt.

>

Ordbok av

.

När du använder automatisk textigenkänning trycker du en gång på varje knapp för en enstaka bokstav. Om det
ord som visas är det ord du vill ha trycker du på 0 och börjar skriva nästa ord. Om du vill ändra ordet trycker du
* upprepade gånger tills det ord du vill ha visas. Om ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill
lägga till ordet i ordlistan väljer du

Stava

, skriver in ordet (med normal textinmatning) och väljer

OK

.

Tips när du skriver text: Tryck på 0 om du vill skriva ett mellanslag. Om du snabbt vill ändra
textinmatningsmetod trycker du på # upprepade gånger och kontrollerar indikatorn högst upp på displayen.
Om du vill infoga en siffra trycker du på och håller ner motsvarande nummerknapp. Om du vill visa en lista över
specialtecken när du använder normal textinmatning trycker du på *. Om du använder automatisk
textigenkänning trycker du på och håller ner *.
Om du vill ångra rensningen av ett meddelande i redigeringsfönstret väljer du

Alt.

>

Ångra radering

.

background image

15

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.