Nokia 2310 - 4. Menyfunktioner

background image

4. Menyfunktioner

Telefonens funktioner är grupperade i menyer. Alla menyfunktioner eller alternativ beskrivs inte här.

I vänteläge väljer du

Meny

och en meny och undermeny. Välj

Avsluta

eller

Tillbaka

för att stänga aktuell meny.

Om du vill återgå direkt till vänteläge trycker du på Avsluta.