Nokia 2310 - Alarm

background image

Alarm

För att ställa in tiden för alarmet väljer du

Meny

>

Alarm

>

Alarmtid

. För att välja alarmsignal

väljer du

Alarmsignal

. För att ställa in att alarmet ska avges en gång eller flera gånger på vissa

veckodagar väljer du

Uppr. alarm

. När alarmet ljuder väljer du

Avbryt

för att stoppa alarmet eller

Snooze

om du vill att alarmet stoppas och sedan ringer igen om 10 minuter.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på

Avbryt

frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj

Nej

för att stänga av enheten, eller

Ja

för att ringa och ta emot samtal.

Tryck inte på

Ja

där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.