Nokia 2310 - Extrafunktioner

background image

Extrafunktioner

Miniräknare

Obs! Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla
beräkningar.

Välj

Meny

>

Extrafunk.

>

Miniräknare

.

1. Tryck på knapparna 0 till 9 för att infoga siffror och # för att infoga ett decimaltecken. Om du vill ändra

tecken för en siffra trycker du på *.

2. Bläddra uppåt eller nedåt för att välja +, -, x eller / på höger sida av displayen.

3. Upprepa steg 1 och 2 om så krävs.

4. När du vill visa resultatet väljer du

Ger

.

Omvandlare

Om du vill omvandla olika måttenheter väljer du

Meny

>

Extrafunk.

>

Omvandlare

. Du kan visa de fem sista

omvandlingarna genom att välja

5 senaste omv.

. Du kan också välja sex fördefinierade enhetskategorier:

Temperatur

,

Vikt

,

Längd

,

Area

,

Volym

och

Valuta

.

Om du vill lägga till dina egna omvandlingar väljer du

Omvandlingar

.

När du gör en omvandling kan du bläddra uppåt eller nedåt för att växla positioner på enheterna i
omvandlingen.

background image

25

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Kalender

Välj

Meny

>

Extrafunk.

>

Kalender

för att öppna kalendern i en tvåveckorsvy.

Kompositör

Välj

Meny

>

Extrafunk.

>

Kompositör

och en ton. Om du vill skapa dina egna ringsignaler anger

du tonerna. Tryck t.ex. på 4 för not f. Tryck på 8 för att förkorta (-) eller 9 för att förlänga (+)
the tonen eller pausen. Tryck på 0 för att infoga en paus, * för att ställa in oktaven och # för att
höja tonen ett halvt tonsteg (inte tillgängligt för noterna e eller b).

När signalen är klar väljer du

Alt.

>

Spela upp

,

Spara

,

Tempo

,

Skicka

,

Rensa skärmen

eller

Avsluta

.

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.