Nokia 2310 - Kontakter

background image

Kontakter

Du kan spara namn och telefonnummer både i telefonens och SIM-kortets minne. I den interna
telefonboken kan du spara upp till 200 namn.

Om du vill söka efter en kontakt bläddrar du nedåt i vänteläge och knappar in de första
bokstäverna i namnet. Bläddra till det namn du vill ha.

Du kan också välja

Meny

>

Kontakter

och välja bland följande alternativ:

Lägg till kontakt

– för att spara namn och telefonnummer i telefonboken

Kopiera

– för att kopiera alla namn och telefonnummer samtidigt eller ett i taget från den interna telefonboken

till SIM-kortets telefonbok eller vice versa

Radera

– för att radera namn och telefonnummer från telefonboken ett och ett eller alla samtidigt

Snabbuppringning

– för att aktivera snabbuppringningsfunktionen och redigera de nummer som har tilldelats

till snabbuppringningsknapparna

Mina nummer

– för att visa de telefonnummer som tilldelats ditt SIM-kort om numren finns på SIM-kortet

background image

18

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Inställningar för kontakter

Välj

Meny

>

Kontakter

>

Inställningar

och något av följande alternativ:

Använt minne

– för att välja om namn och telefonnummer sparas i

Telefon

eller

SIM-kort

. Minnet för

SIM-kort

väljs automatiskt när du byter ut SIM-kortet.

Visning av Kontakter

– för att välja hur namn och nummer ska visas. När du visar

Info

för en kontakt anges det

namn eller telefonnummer som är sparat i SIM-kortets minne med

och namn eller telefonnummer som

sparas i telefonens minne med

.

Minnesstatus

– för att kontrollera hur många namn och telefonnummer som redan har sparats och hur många

du fortfarande kan spara i varje telefonbok