Nokia 2310 - Meddelanden

background image

Meddelanden

Meddelandetjänster kan bara användas om de stöds av nätoperatören eller tjänstleverantören.

Meddelandeinställningar

Ändra dina meddelandeinställningar genom att välja

Meny

>

Meddelanden

>

Meddelandeinställningar

och

välja bland följande:

Sändningsprofil

– Välj

Nummer till meddelandecentral

för att spara det telefonnummer som krävs för att

skicka text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av nätoperatören eller tjänstleverantören. Välj

Meddelande skickas som

(nättjänst) för att välja nättjänst (

SMS

,

Fax

,

Personsökning

eller

E-post

). Välj

Meddelande sparas i

(nättjänst) för att välja hur länge nätet ska försöka leverera ditt meddelande.

Teckensupport

(nättjänst) – för att ställa in

Alla

eller

Begränsad

som kodning när du skickar ett

textmeddelande.

Nummerkontroll

– för att visa eller redigera listan över kontrollerade nummer. Meddelanden från kontrollerade

nummer sparas direkt i mappen

Kontrollerade meddelanden

.

background image

16

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Skriv meddelande

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden
skickas i en serie på två eller flera meddelanden. Operatören kan debitera enligt detta. Tecken som innehåller accenter eller
andra markörer, och tecken från vissa språkalternativ, t.ex. kinesiska, kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken
som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Antalet tecken och numret på aktuell del av meddelandet visas längst upp till höger på displayen, t.ex. 918/1.

1. Välj

Meny

>

Meddelanden

>

Skriv meddelande

.

2. Skriv ditt meddelande.

3. När meddelandet är klart väljer du

Alt.

>

Skicka

, anger mottagarens telefonnummer och väljer

OK

.

Obs! När du skickar meddelanden kan

Meddelande skickat

visas på displayen. Detta visar att enheten har sänt

meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Det betyder inte att
meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

Inkorg, Skickade poster och Utkast

När du får textmeddelanden visas antalet nya meddelanden och

i vänteläget. Välj

Visa

om du vill visa

meddelandet direkt, eller

Avsluta

för att visa det senare i

Meny

>

Meddelanden

>

Inkorg

.

I

Utkast

kan du visa de meddelanden du sparade med

Spara medd.

. I

Skickade poster

kan du visa de

meddelanden som du har skickat.

Chatt

Du kan föra en konversation med andra med hjälp av

Chatt

(nättjänst). Varje chattmeddelande skickas som ett

separat textmeddelande. Meddelanden som tas emot och skickas under en chatt sparas inte.

Du börjar en chatt genom att välja

Meny

>

Meddelanden

>

Chatt

. Om du läser ett mottaget meddelande väljer

du

Alt.

>

Chatt

.

background image

17

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Bildmeddelanden

Du kan ta emot och skicka meddelanden som innehåller bilder (nättjänst). Mottagna bildmeddelanden sparas
i

Inkorg

. Varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att skicka

ett bildmeddelande än ett textmeddelande.

Obs! Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om operatören hanterar den. Det är enbart kompatibla
enheter med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden. Ett meddelande kan visas
olika beroende på den mottagande enheten.

Radera meddelanden

Om du vill radera alla lästa meddelanden eller alla meddelanden i en mapp väljer du

Meny

>

Meddelanden

>

Radera meddelanden

>

Alla lästa

eller en mapp.