Nokia 2310 - Påminnelser

background image

Påminnelser

Om du vill spara en kort textnotering med ett alarm väljer du

Meny

>

Påminnelser

>

Lägg till ny

.

När påminnelsens tid uppnås väljer du

Avbryt

för att stoppa alarmet eller

Skj. upp

om du vill att

alarmet ska ljuda igen om 10 minuter.

background image

24

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.