Nokia 2310 - Samtalsregister

background image

Samtalsregister

Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och uppringda samtal och en
uppskattning av samtalstiden för samtalen och antalet skickade och mottagna meddelanden.
Nätet måste hantera dessa funktioner och telefonen måste vara påslagen och inom nätets
täckningsområde.

Välj

Meny

>

Samtalsreg.

>

Missade samtal

,

Mottagna samtal

, eller

Uppringda nummer

>

Alt.

för att visa tiden

för samtalet, redigera, visa eller ringa upp det registrerade telefonnumret, lägga till det i telefonboken eller i
listan över kontrollerade nummer, eller radera det från samtalslistan. Du kan också skicka ett textmeddelande.
För att återställa listan över senaste samtal väljer du

Meny

>

Samtalsreg.

>

Radera samtalslistor

och

önskade listor.

Välj

Meny

>

Samtalsreg.

>

Samtalslängd

för att visa den ungefärliga samtalslängden för det senaste samtalet,

alla mottagna samtal eller alla uppringda samtal, eller alla samtal.

Om du vill nollställa timers väljer du

Nollställ timers

och

OK

.

Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning,
skatter osv.

background image

19

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.