Nokia 2310 - SIM-tjänster

background image

SIM-tjänster

SIM-kortet kan ha ytterligare tjänster som du kan använda. Den här menyn visas endast om den
stöds av SIM-kortet. Menyns namn och innehåll beror på SIM-kortet.

Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören om du vill veta mer.

background image

26

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.