Nokia 2310 - Spel

background image

Spel

Varje spel har en kort hjälptext.

Om du vill ställa in vanliga spelinställningar väljer du

Meny

>

Spel

>

Inställningar

. Du kan ställa in

ljud (

Ljud

) och vibrationer och skakningar (

Skakningar

) för spelet.