Nokia 2310 - Ladda och ladda ur

background image

Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller
tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och
passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia,
och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett bytesbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att
ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom
överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går
att ringa.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna,
kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan
t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål
som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och
livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller
nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt
begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara
på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

background image

27

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.