Nokia 2310 - Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokiabatterier

background image

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri
från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på
förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du
misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste
auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är
äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två

händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för
originaltillbehör.

2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1,

2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.

background image

28

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel

12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden
börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.

4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på

www.nokia.com/batterycheck.

Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och skickar
informationen till +44 7786 200276.

Nationella och internationella operatörers avgifter gäller.

Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.

Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i
stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri
som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade
prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

background image

29

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.