Nokia 2310 - 6. Tillbehör

background image

6. Tillbehör

Praktiska regler för tillbehör och tilläggsprodukter:

Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.

Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

background image

30

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.