Nokia 2310 - Delat minne

background image

Delat minne

Följande funktioner i enheten kan dela minne.

Meddelanden

och

Kompositör

. När du använder en eller flera av

dessa funktioner, kan den tillgängliga mängden minne minskas vilket ger mindre minne till andra funktioner
som delar minne. När du t.ex. sparar många textmeddelanden används det mesta av det tillgängliga minnet.
Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar
minne. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter. Vissa funktioner, som t.ex.

Kontakter

, kan ha en egen mängd minne tilldelad, förutom det minne som delas med andra funktioner.