Nokia 2310 - Koder

background image

Koder

Säkerhetskoden som medföljer telefonen skyddar telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden
är 12345.

PIN-koden som medföljer SIM-kortet skyddar kortet mot obehörig användning. PIN2-koden som medföljer en
del SIM-kort krävs för att få åtkomst till vissa tjänster. Om du anger fel PIN- eller PIN2-kod tre gånger i rad
ombeds du ange PUK- eller PUK2-koden. Om du inte har dem kontaktar du nätoperatören eller
tjänstleverantören.

Välj

Meny

>

Inställningar

>

Säkerhetsinställningar

för att ställa in hur telefonen använder koder och

säkerhetsinställningar.