Nokia 2310 - Innehåll

background image

Innehåll

Säkerhetsinformation ........................................................................................................................... 5

Allmän information.............................................................................................................................. 8

Koder.......................................................................................................................................................................................................... 8
Delat minne.............................................................................................................................................................................................. 8
Nokia-support på webben ................................................................................................................................................................... 8

1. Komma igång .................................................................................................................................... 9

Sätta i SIM-kortet och batteriet ........................................................................................................................................................ 9
Ladda batteriet..................................................................................................................................................................................... 10
Slå på och stänga av .......................................................................................................................................................................... 10
Knappar och delar ............................................................................................................................................................................... 11
Genvägar i vänteläge.......................................................................................................................................................................... 12
Låsa knapparna .................................................................................................................................................................................... 12

2. Samtalsfunktioner .......................................................................................................................... 13

Ringa och besvara samtal ................................................................................................................................................................. 13
Högtalare ............................................................................................................................................................................................... 13
Röstmeddelanden................................................................................................................................................................................ 13

3. Skriva text ....................................................................................................................................... 14

4. Menyfunktioner .............................................................................................................................. 15

Meddelanden ........................................................................................................................................................................................ 15
Kontakter ............................................................................................................................................................................................... 17
Samtalsregister .................................................................................................................................................................................... 18
Inställningar.......................................................................................................................................................................................... 19
Alarm....................................................................................................................................................................................................... 22
Radio ....................................................................................................................................................................................................... 22
Påminnelser........................................................................................................................................................................................... 23
Spel.......................................................................................................................................................................................................... 24

background image

4

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Extrafunktioner .................................................................................................................................................................................... 24
SIM-tjänster.......................................................................................................................................................................................... 25

5. Information om batteri .................................................................................................................. 26

Ladda och ladda ur.............................................................................................................................................................................. 26
Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier ....................................................................................................................... 27

6. Tillbehör........................................................................................................................................... 29

Skötsel och underhåll......................................................................................................................... 30

Ytterligare säkerhetsinformation....................................................................................................... 31

background image

5

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.