Nokia 2310 - Säkerhetsinformation

background image

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer
information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk
på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.

STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.

STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.

STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.

ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.

background image

6

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

VATTENBESTÄNDIGHET

Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.

SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.

ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den
enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på Avsluta så många gånger som
behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck sedan på Ring. Ange var du
befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900- och GSM 1800-nätet. Kontakta
operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar andras personliga integritet
och lagstadgade rättigheter.

Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på
enheten där den kan vålla störningar eller fara.

background image

7

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nättjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av
funktionerna i nätet. Nättjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda
överenskommelser med operatören innan du kan använda nättjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare
instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar
hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på
enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad. Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn,
menyernas ordning och ikoner. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

background image

8

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.