Nokia 2310 - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg.
Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska
kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.

Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter
kan ta skada.

Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada
batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.

Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan,
vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.

Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken
gå sönder.

Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.

Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller
fästanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Använd laddaren inomhus.

Skapa alltid en kopia av den information som du vill behålla (t.ex. kontakter och kalendernoteringar) innan du skickar
enheten på service.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska,
tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

background image

31

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.